Procedury załatwiania spraw

Nazwa sprawy Kategoria Komórka organizacyjna Data dodania
Nazwa sprawy Kategoria Komórka organizacyjna Data dodania
FP.I PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – OSOBY FIZYCZNE Podatki Wydział Podatkowy 15 stycznia 2020 Szczegóły
FP.II PODATEK ROLNY – OSOBY FIZYCZNE Podatki Wydział Podatkowy 15 stycznia 2020 Szczegóły
FP.III PODATEK LEŚNY – OSOBY FIZYCZNE Podatki Wydział Podatkowy 15 stycznia 2020 Szczegóły
FP.IV PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – OSOBY PRAWNE Podatki Wydział Podatkowy 15 stycznia 2020 Szczegóły
FP.V PODATEK ROLNY – OSOBY PRAWNE Podatki Wydział Podatkowy 15 stycznia 2020 Szczegóły
FP.VI PODATEK LEŚNY – OSOBY PRAWNE Podatki Wydział Podatkowy 15 stycznia 2020 Szczegóły
FP.VII PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Podatki Wydział Podatkowy 15 stycznia 2020 Szczegóły
FP.VIII ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ Podatki Wydział Podatkowy 15 stycznia 2020 Szczegóły
FP.IX ZWOLNIENIE I ULGA W PODATKU ROLNYM Z TYTUŁU NABYCIA GRUNTÓW Podatki Wydział Podatkowy 15 stycznia 2020 Szczegóły
FP.X ULGA INWESTYCYJNA Podatki Wydział Podatkowy 15 stycznia 2020 Szczegóły
FP.XI ZWOLNIENIE W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI – POMOC DE MINIMIS Podatki Wydział Podatkowy 15 stycznia 2020 Szczegóły
FP.XII ZAŚWIADCZENIE O FIGUROWANIU W REJESTRZE PODATNIKÓW Podatki Wydział Podatkowy 15 stycznia 2020 Szczegóły
FP.XIII ZAŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI ZAPŁACONEJ NALEŻNOŚCI ZABEZPIECZONEJ HIPOTEKĄ PRZYMUSOWĄ LUB ZASTAWEM SKARBOWYM Podatki Wydział Podatkowy 15 stycznia 2020 Szczegóły
FP.XIV ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI Podatki Wydział Podatkowy 15 stycznia 2020 Szczegóły
FP.XV ZWROT NADPŁATY Podatki Wydział Podatkowy 15 stycznia 2020 Szczegóły
FP.XVI ULGI W PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, STANOWIĄCYCH DOCHÓD GMINY A REALIZOWANY PRZEZ URZĘDY SKARBOWE Podatki Wydział Podatkowy 15 stycznia 2020 Szczegóły
FP.XVII WNIOSEK W SPRAWIE ULGI O ODROCZENIE, ROZŁOŻENIE NA RATY, UMORZENIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO ORAZ PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podatki Wydział Podatkowy 15 stycznia 2020 Szczegóły
FP.XVIII WNIOSEK W SPRAWIE ULGI O ODROCZENIE, ROZŁOŻENIE NA RATY, UMORZENIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO ORAZ PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Podatki Wydział Podatkowy 15 stycznia 2020 Szczegóły