Procedury załatwiania spraw

Nazwa sprawy Kategoria Komórka organizacyjna Data dodania
Nazwa sprawy Kategoria Komórka organizacyjna Data dodania
SO.XXIV ZGROMADZENIE PUBLICZNE Sprawy obywatelskie Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 18 kwietnia 2019 Szczegóły
SO.XXIII WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarcza Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 18 kwietnia 2019 Szczegóły
SO.XXII USTALENIE I WYPŁATA ŻOŁNIERZOM REZERWY ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO REKOMPENSUJĄCEGO UTRACONE WYNAGRODZENIE ZE STOSUNKU PRACY LUB STOSUNKU SŁUŻBOWEGO ALBO DOCHÓD Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB ROLNICZEJ, KTÓRE MOGLIBY UZYSKAĆ W OKRESIE ODBYWANIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH Sprawy wojskowe Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 18 kwietnia 2019 Szczegóły
SO.XXI PRZYZNANIE NALEŻNOŚCI MIESZKANIOWYCH DLA ŻOŁNIERZY POSIADAJĄCYCH NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKÓW RODZINY ORAZ DLA SAMOTNYCH ŻOŁNIERZY Sprawy wojskowe Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 18 kwietnia 2019 Szczegóły
SO.XX UZNANIE OSOBY KTÓREJ DORĘCZONO KARTĘ POWOŁANIA ORAZ ŻOŁNIERZA ODBYWAJĄCEGO TĄ SŁUŻBĘ ZA POSIADAJĄCEGO NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKÓW RODZINY ORAZ ZA ŻOŁNIERZA SAMOTNEGO Sprawy wojskowe Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 18 kwietnia 2019 Szczegóły
SO.XIX ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE DOKONANIE OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH Sprawy społeczne Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 18 kwietnia 2019 Szczegóły
SO.XVIII OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH Sprawy społeczne Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 18 kwietnia 2019 Szczegóły
SO.XVII ZEZWOLENIA NA JEDNORAZOWĄ SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH Sprawy społeczne Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 18 kwietnia 2019 Szczegóły
SO.XVI ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH Sprawy społeczne Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 18 kwietnia 2019 Szczegóły
SO.XV REJESTR WYBORCÓW Sprawy obywatelskie Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 18 kwietnia 2019 Szczegóły
SO.XIV ZAMELDOWANIE OSOBY DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ Sprawy obywatelskie Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 18 kwietnia 2019 Szczegóły
SO.XIII WYMELDOWANIE OSOBY DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ Sprawy obywatelskie Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 18 kwietnia 2019 Szczegóły
SO.XII WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW ORAZ REJESTRU PESEL Sprawy obywatelskie Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 18 kwietnia 2019 Szczegóły
SO.XI ZAŚWIADCZENIE Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW Sprawy obywatelskie Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 18 kwietnia 2019 Szczegóły
SO.X ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICĘ RP ORAZ ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RP TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY Sprawy obywatelskie Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 17 kwietnia 2019 Szczegóły
SO.IX OBOWIĄZEK MELDUNKOWY CUDZOZIEMCÓW Sprawy obywatelskie Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 17 kwietnia 2019 Szczegóły
SO.VIII ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO Sprawy obywatelskie Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 17 kwietnia 2019 Szczegóły
SO.VII ZGŁOSZENIE ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY Sprawy obywatelskie Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 17 kwietnia 2019 Szczegóły
SO.VI WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH Sprawy obywatelskie Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 10 kwietnia 2019 Szczegóły
SO.V UDOSTĘPNIANIE DANYCH W TRYBIE JEDNOSTKOWYM Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH Sprawy obywatelskie Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 10 kwietnia 2019 Szczegóły
SO.IV UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z DOWODAMI OSOBISTYMI Sprawy obywatelskie Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 10 kwietnia 2019 Szczegóły
SO.III ZAWIESZANIE I COFANIE ZAWIESZENIA CERTYFIKATÓW ZAMIESZCZONYCH W WARSTWIE ELEKTRONICZNEJ DOWODU OSOBISTEGO Sprawy obywatelskie Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 10 kwietnia 2019 Szczegóły
SO.II ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO Sprawy obywatelskie Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 10 kwietnia 2019 Szczegóły
SO.I WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO Sprawy obywatelskie Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 10 kwietnia 2019 Szczegóły